CBSV

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Mon Sep 4 10:17:53 CEST 2006


A C Sivebaek:


>Jeg skal ikke afgøre om det er interessant eller relevant for jer, men
>fejl i indekset er ikke det eneste der bliver bemærket ved vores danske
>version af CBSV. Se blandt andet de to lange indlæg i diskussionen på
>vores forum lige nu:
>http://www.ddfr.dk/forum/viewtopic.php?id=1369
>
>Jeg synes det er saglig kritik der gives her. Vores oversættelser af
>Geofffrey Blums tekster er ikke optimale... Jeg ved egentlig ikke om Blum
>selv er bekendt med hvordan hans forord oversættes i de forskellige lande?
>Jeg har kun læst dem på dansk og norsk - og jeg forstod flere steder det
>norske bedre end det danske. Om tyskerne og svenskerne ligesom danskerne
>har valgt at oversætte Blums tekster så tekstnært som muligt ved jeg ikke.


Mycket tråkigt, AC och alla andra danska läsare.

Geoffrey Blum är en lärd och noggrann forskare 
och en skicklig stilist, och hans texter kan vara 
svåröversatta. Den svenska utgivningen har använt 
flera översättare av artiklarna, och sedan har 
jag gått igenom texterna för korrläsning och 
faktagranskning. Det är inte alltid enkelt; det 
kan dyka upp facktermer inom alla möjliga 
områden, språket är ofta avancerat och ibland 
ligger själva diskussionen på ett ganska högt 
plan. Dessutom är det många sidoreferenser till 
Barksserier och andra CBSV-artiklar att kolla, 
ofta från böcker som inte är påbörjade ännu. Det 
är 30 tjocka böcker som ska göras under en tid av 
3-4 år, och jag är rätt säker på (även om det 
svider varje gång) att det kommer att uppstå 
flera redaktionella kongruensfel inom verket.

Jag tycker i alla fall att våra översättare till 
den allra största delen gör ett bra, eller mycket 
bra, jobb med dessa ofta svåra texter. Det 
hindrar förstås inte att det säkert kan slinka in 
svagheter eller rena fel. Jag får påminna om att 
läsare gärna får rapportera in fel som de hittar, 
eller ställa frågor, även på det här området. 
Några allvarligare fel i artiklarna har jag nog 
inte hört talas om själv ännu; däremot har jag 
(föga oväntat) upptäckt några korrfel på enstaka 
ord. Vi får se om det blir lönt att räkna upp 
även sådant i en kommande rättelselista. De 
svenska läsarna kan, om de vill, också få svara 
på hur de tycker att texterna flyter, även om det 
naturligtvis är svårt för dem att peka på rena 
översättningstabbar utan att ha tillgång till originalartiklarna.

Jag hoppas verkligen att det blir bättre framöver 
för er i Danmark. Jag kan förstås inte själv 
uttala mig om era artikeltexter (jag har inte 
sett dem och jag kan inte språket), men jag har 
förstått att det finns allvarliga brister att 
peka på. Jag vet att Egmont har gjorts medvetna 
om problemet, både i Danmark och inom 
projektledningen, och såvitt jag har förstått tar 
man det på allvar. Återstår att se om det blir 
någon förändring till det bättre. Låt oss hålla tummarna för det.S Diös
More information about the Ankism mailing list