Mingvaser i serier?

Stefan Persson spe at inducks.org
Mon Sep 4 14:42:06 CEST 2006


2006? 94?8:27 pm  Agneta Hallin ???
> Non som kan komma p not mer? Kns som att det borde finans en hel dle
> Disneyserier med Mingvaser i sig.

Dessa historier verkar inneh$(D+)(Blla mingvaser:

http://coa.inducks.org/s.php/x/D+96132
http://coa.inducks.org/s.php/x/F+JM+91334
http://coa.inducks.org/s.php/x/F+JM+89046
http://coa.inducks.org/s.php/x/YD+66-09-13
http://coa.inducks.org/s.php/x/W+CTD+1+4-01
http://coa.inducks.org/story.php/x/I+TL+1015-A
http://coa.inducks.org/story.php/x/I+TL+1016-B
http://coa.inducks.org/s.php/x/W+CP++++6-03

Stefan


More information about the Ankism mailing list