Fnattar?

Per Starbäck 699 at nafsk.se
Tis Aug 21 23:59:24 CEST 2007


Den 2007-08-19 skrev H. O. Thulin <thulin77 at hotmail.com>:

> Men: nog var ordningen en annan förr i världen? Förekommer inte "Fnatte,
> Knatte och Tjatte" i en del tidiga utgåvor?

Visst är det så. Det var den normala ordning i gammal tid. Jag har
antagit att ändringen från FKT till KFT skedde när Norbeck ersattes av
Westrin som översättare, men jag är inte alls säker på det och vet
inte om någon annan heller verkligen har tittat efter.

En lustig effekt av denna ändring finns i Jag Kalle Anka där det finns
en tabell över vad Disneyfigurer heter på olika språk. Den som gjort
denna tabell har uppenbarligen fått en uppgift om att Fnatte, Knatte
och Tjatte heter Huey, Dewey & Louie på engelska osv., men sen velat
skrivat Knattarna i KFT-ordning och därför ändrat ordningen för alla
språk, så där står

Knatte  Dewey    Dole   Rap  Quo
Fnatte  Huey     Ole    Rip  Qui
Tjatte   Louie     Doffen  Rup  Qua

osv. med felaktig ordning för alla språk utom svenska! Jag har inte
Jag Kalle Anka till hands, så jag citerar ur minnet.>
> Finns det någon forskning på området? Är det någon översättare (måhända
> mellanbroder själv) som föredragit en annan turordning? Är det rena slumpen?
> Eller börjar jag bli gaggig?
>
> Som det brukar vara lättare att fråga runt på listan än att ta reda på fakta
> själv hoppas jag på hjälp från alla (k)nappologer där ute...
>
> Hilsen från
>
> _________________________
>
> H. O. Thulin
> koll. 1994
>
> "Ingen taxi tar en häst."
>
> _________________________________________________________________
> Spela roliga Worms'07 i mobilen
> http://msn.cellus.se/?page=game_order&itemId=878908
>
> _______________________________________________
> http://nafsk.se/mailman/listinfo/ankism
>More information about the Ankism mailing list