Fnattar?

Åsa Warnqvist asa.johansson at littvet.uu.se
Tors Aug 23 20:56:42 CEST 2007


Quoting Göran Ribe <goran.ribe at post.utfors.se>:
> Strängt taget är det märkligt att det inte finns någon
> vetenskaplig studie som gått igenom alla årgångar av
> tidningen ur den här aspekten. Ibland undrar man vad det är
> för prioriteringar folk har på våra universitet.

Vi sitter och skriver avhandlingar om lyrikutgivningen. Åtminstone  
somliga av oss. (Men lyckas i och för sig peta in Kalle Anka på ett  
litet hörn trots detta.)

Ett problem för den humanistiska forskningen är ofta publiceringen,  
därför vill jag ta tillfället i akt att ge den som känner sig manad  
att anta vår farbrors utmaning att närmare utreda Tjatte, Knatte och  
Fnatte ur nämnda aspekt allt utrymme som så önskas i vår eminenta  
tidskrift NAFS(k)uriren.

/Åsa (som också vill tacka alla som hjälpte till med Uno Löje och Runo  
K. Böjer och samtidigt försäkra alla oroliga att norrmannen är under  
kontroll; bara felskrivning i mailet)
More information about the Ankism mailing list