Tidningskonflikt

Stefan Persson spe at inducks.org
Sön Aug 26 18:53:02 CEST 2007


On 2007-08-26 18:33, Olof Siverbo wrote:
> Jag gissar att konflikten bara berör tidningen och inte böckerna.
> *Om* böckerna ändå är berörda tror jag knappast att konflikten
> påverkar innehållet. Möjligen kan böckerna bli lite försenade.

Ja, det låter rimligt: det är ju trots allt en *tidnings*konflikt, inte en
bokkonflikt.

> Även frilansmaterial räknas som externt material. Och såvitt jag vet
> skrivs och tecknas alla Egmontserier av frilansar.

Detta har dock inte särskilt stor betydelse i sammanhanget, eftersom alla
Egmonts tidningar såvitt jag vet översätts av frilansar, så oavsett hur
serierna tillverkas, är det omöjligt att publicera översättningarna av
desamma.

StefanMore information about the Ankism mailing list