Omedelbar hjälp efterfrågas!

Asa Johansson asa.johansson at littvet.uu.se
Mon Juli 30 15:00:09 CEST 2007


Hej alla!

Jag undrar om någon vänlig själ kan hjälpa mig med två saker:

1. Sammanfatta handlingen i en KA-serie som heter 
"Poetisk rättvisa" (nr 24/1996) ganska grundligt 
samt ge mig sidhänvisningarna till serien. Det 
som framför allt intresserar mig är vad som händer en figur som heter Uno Löje.

2. Detta har inte med ankor att göra, men på den 
här listan är ju folk experter på det mesta so 
here we go: I den svenska översättningen av en 
strip från vuxenserien Pondus av Frode Øverli 
publicerad i Dagens Nyheter 2002 förekommer en 
Runo K. Böjer som får frågan om det är något i 
hans poesi ”som kan fungera som brandfackla i 
litteraturdebatten” varpå man förstår att han 
tänker visa upp sin bara bak. Reaktionen från 
huvudpersonen och hans fru i TV-soffan är: 
”Oväntad vändning!” följt av ett ”Absolut!” Jag 
skulle vilja veta var denna strip finns i 
original (gärna inkl. sidhänvisning) och vad 
denne Runo K. Böjer heter i det danska originalet.

Jag är tyvärr sent ute och behöver dessa 
upplysningar snabbt. Den/de som ger mig en eller 
båda av dessa upplysningar först lovar jag att 
skicka ett exemplar av min kommande 
doktorsavhandling till, där jag tänker hänvisa till dessa båda serier.

/Åsa, som antagligen också kommer till bokmässan och gärna träffas i så fall.


More information about the Ankism mailing list