Re: Diösiska översättningar.

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Mon Mars 3 08:57:07 CET 2008


Bror:


>Har du hunnit översätta jakten på Majentamärket än?

"Redigera befintlig/a översättning/ar" är väl en 
mer adekvat formulering, om man ska vara petig. 
Ja, första genomgången av den boken (band 10) är 
klar, men det är en bit kvar till tryck, så det 
kan gå att göra justeringar. Jag vet att du är 
särskilt intresserad av den serien, och jag minns 
nu att du bad mig att konsultera dina 
fackkunskaper när det skulle bli dags. 
Förmodligen lovade jag att göra så, ifall jag kom 
ihåg. Så jag får väl tacka för påminnelsen!

Om det är nån särskild detalj du är intresserad 
av kan du väl kontakta mig privat. Jag kan i alla 
fall säga att om det går som jag har tänkt, så 
förpassas pellejönsnamnet Korombien till de sälla 
ankmarkerna, samt att "magenta" kommer att stavas 
på det riktiga sättet. Det tycker jag är så 
väsentliga detaljer att nostalgin får bita i gräset.


S Diös
More information about the Ankism mailing list