Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Egmont hotar säga upp prenumeration

Michael Lindholm michael-lindholm at telia.com
Mon Mars 10 12:05:11 CET 2008


Japp, då får man fyra nummer mer per år. Det vill säga prenumerationen förlängs 
med fyra nummer för varje helårsprenumeration, efter 13 år har man tjänat in en 
extra prenumeration.

Risken att få söndriga tidningar med leksaker är också stor då man tar bort 
leksaken.

>----Ursprungligt meddelande----
>Från: spe at inducks.org
>Datum: 10-03-2008 11:49
>Till: "Michael Lindholm"<michael-lindholm at telia.com>
>Kopia: <johan at anglemark.se>, <ankism at nafsk.se>
>Ärende: Re: Sv: Re: Sv: Re: Egmont hotar 	säga upp prenumeration
>
>> Jag har förstås undanbett mig de hemska leksakerna och får därmed ingen
>> plast
>> (som de tog bort ur miljösynpunkt).
>
>Går det alltså att säga upp prenumerationen på bilagorna men ändå få
>tidningarna? Fast om tidningarna ofta kommer trasiga utan bilagor, är det
>nog bättre att prenumerera på tidningen med leksaker...
>
>Stefan
>
>_______________________________________________
>http://nafsk.se/mailman/listinfo/ankism
>





More information about the Ankism mailing list