Hall of Fame

Bo Nilsson bo.m.nilsson at servicefactory.se
Ons Mars 26 14:08:16 CET 2008


Är det i denna volym historier som redan getts ut i "Joakims liv"? 
/Bo

> -----Original Message-----
> From: ankism-bounces at nafsk.se 
> [mailto:ankism-bounces at nafsk.se] On Behalf Of Anders M Olsson
> Sent: den 25 mars 2008 08:56
> To: ankism at nafsk.se
> Subject: Hall of Fame
> 
> Hall of Fame nummer 22, Don Rosa 6 är nyss utkommen i 
> handeln. Men märkligt nog har de vanliga nätbutikerna 
> (AdLibris, Bokus) ingen information om nästa volym i serien, bok 23.
> 
> Betyder det att bok 22 är den sista och att serien därefter upphör? 
> Någon som har hört något? Om serien fortsätter, är det någon 
> som vet vilka serieskapare som kommer att uppmärksammas i de 
> närmast följande volymerna?
> 
> 
> _______________________________________________
> http://nafsk.se/mailman/listinfo/ankism
> 
> 
More information about the Ankism mailing list