Skum poströstningsblankett...

Stefan Persson spe at inducks.org
Ons Apr 8 23:46:41 CEST 2009


Idag kom det ett brev med poströstningsblankett till NAFS(k):s årsmöte. Tydligen 
ska man i år välja mellan två olika kandidater till ordförandeposten.

På blanketten står det "Obs! Du kan bara rösta på en av ordförandekandidaterna!" 
Vad är det för fasoner? Man måste väl kunna rösta "nej" på båda om man vill det? 
På samma sätt kan man ju rösta "nej" på Mats som sekreterare eller Greger som 
kassör.

Och varför kan man inte rösta "ja" på båda? Står det någonstans i stadgarna att 
man ska välja exakt *en* ordförande på årsmötet? I de gamla stadgarna (1995) 
står det:

"Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter: ordförande, sekreterare, kassör och 
övriga ledamöter."

Det måste väl kunna tolkas som att man kan ha en styrelse med två, tre eller ett 
dussin olika ordförande? Ändrades den paragrafen när stadgarna reviderades för 
några år sedan?

Stefan
(som gillar att rösta på omöjliga och opraktiska lösningar, i alla fall om det 
finns tillräckligt många andra där som kan rösta ner dem)More information about the Ankism mailing list