Re: SV: Skum poströstningsblankett...

Martin Bagge / brother martin at bagge.nu
Tors Apr 9 09:02:51 CEST 2009


On Thu, 9 Apr 2009, Christian Schremser wrote:

> Jag ser inget som helst konstigt i att man bara rösta på en kandidat, det är
> det normala. Möjligen kunde det stått "högst en av kandidaterna". Man röstar
> heller aldrig emot någon kandidat men man kan ju givetvis rösta på någon
> annan kandidat som man själv tillfrågat och som kan tänka sig bli
> ordförande.

Men en röst på en Va Kant är ett ställningstagande om att man inte anser 
att någon av de föreslagna kandidaterna är lämplig. Oberoende om det är en 
eller tusen.

Att inte få ett fullgott val kan vara hur normalt som helst men det gör 
inte alternativen bättre per se.

> Att man bara har en ordförande, tillika bara en kassör och en sekreterare är
> väl dels av praktiska skäl men också av juridiska; om man exempelvis har
> fyra kassörer, vem är ansvarig för ekonomin i föreningen?

Styrelsen. Precis som är fallet om man bara har en kassör.

-- 
/brother - legitimerad stadgenörd efter mångårigt kårengagemang
http://frakalendern.se
Bruce Schneier can cook a perfect prime ribMore information about the Ankism mailing list