Musse-bild

Hanna Peterson hanna at hannapeterson.com
Fre Dec 17 21:08:02 CET 2010


Hej!

Jag har en bild av Musse Pigg i ett litet rött flygplan med en kulspruta, som jag undrar varifrån den kommer. Det är tecknat i gammal gottfredsonstil. Vet någon i vilken film/serie han flyger med kulspruta?

Jag bifogar inte bilden eftersom jag är rädd att mailet fastnar i ett filter då och inte kommer fram, som förra gången jag försökte bifoga en bild! (jag lovar, jag försöker inte förgifta listan med virus och hemskheter! :)) Men någon kanske känner igen vad jag beskriver?

Hanna


More information about the Ankism mailing list