Der Fuehrer's Face

Per Starbäck per.starback at gmail.com
Tors May 27 14:44:29 CEST 2010


Jag har hittat en uppsats om Kalle-filmen Der Fuehrer's Face på
http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:313636 och
tipsar härmed om denna, även om jag inte läst den själv än.More information about the Ankism mailing list