Re: Egmont Kärnan Kundservice informerar ...

Andreas K A Eldh andreaseldh at yahoo.com
Tis Nov 16 21:29:46 CET 2010


Jo då!

Även jag har efter mer än 18 års prenumererande fått erbjudande i sepatat kuvert adresserat till "Målsman för Andreas Eldh". Erbjudanden som följer med tidningen hamnar mycket snabbt i pappersinsamlingen, så jag kan inte svara på huruvida jag fått något med nr 43.

Andreas

--- On Tue, 11/16/10, Stefan Persson <spe at inducks.org> wrote:

> From: Stefan Persson <spe at inducks.org>
> Subject: Re: Egmont Kärnan Kundservice informerar ...
> To: "Anders Berglund" <anders.blund at gmail.com>
> Cc: ankism at nafsk.se
> Date: Tuesday, November 16, 2010, 6:49 PM
> Den 25 oktober 2010 08:10 skrev
> Egmont Kärnan Kundservice:
> > Erbjudandet angående pärmar skickas separat i
> samband med nr 43.
> 
> Jag kan inte minnas att jag skulle ha fått något
> erbjudande från Egmont i ett
> separat kuvert. Ibland ligger det reklam i tidningarna, men
> den brukar jag bara
> slänga utan att titta så noga på den. Kan Egmont ha
> fått för sig att du är under
> 18 år? I så fall är det kanske inte tillåtet att skicka
> reklam med din tidning.
> Gissar att du -- precis som jag -- har varit prenumerant i
> mer än 18 år, men
> Egmont kanske inte tänker på att det också säger något
> om prenumerantens ålder.
> 
> Stefan
> _______________________________________________
> http://nafsk.se/mailman/listinfo/ankism
> 


      More information about the Ankism mailing list