SV: Abdul

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Mon Sep 6 09:35:19 CEST 2010


Anders G:

>På engelska är jag nog med på att camel ej är 
>fel. Men på svenska tycker jag att det verkar 
>som att det brukar heta just kameldjur när det 
>handlar om både kamel och dromedar. Jag 
>uppfattar det som en översättningsmiss och 
>reagerade på det när jag läste serien.


Vad ska du göra med "Mors lilla Olle" då? Där 
står det ju om en björn, fast det heter 
brunbjörn. Tänk om nån skulle tro att Olle mötte en isbjörn i blåbärsskogen.

Nej, så raljant behöver jag kanske inte vara. Men 
när jag redigerade serien om Abdul till Carl 
Barks samlade verk lät jag avsiktligt bli att 
ändra ordet "kamel" till "dromedar" - samma sak 
med andra serier där dessa djur förekommer. Jag 
tycker inte att det är fel att säga "kamel" om 
båda arterna, särskilt inte i dagligt tal.

Jag har länge varit intresserad av djurrikets 
systematik och lärde mig tidigt att kameldjur är 
en familj (inom de partåiga hovdjuren) som 
indelas i två släkten: kameler och lamor. Släktet 
kameler består i sin tur av två arter: den 
tvåpuckliga eller baktriska kamelen samt den 
enpuckliga kamelen eller dromedaren. Ibland 
använder man benämningen "kameler" på hela 
familjen kameldjur, ibland bara på kamelsläktet 
och ibland enbart på den tvåpuckliga kamelen när 
man specifikt behöver skilja den från den närbesläktade dromedaren.

Nu är jag ytterst medveten om att vetenskapen har 
gått framåt sedan 1960-talet och att mycket av 
djurens taxonomi har skrivits om betydligt efter 
DNA-studier och annat; samt att forskarna i många 
fall är oense om hur vissa ordningar, faniljer 
och arter bör placeras. Men jag har en känsla av 
att mycket av ovan sagda fortfarande kan anses 
gälla beträffande kamelerna. Enligt 
Nationalencyklopedin är kameldjur en familj som 
nu räknas till en egen underordning. Den omfattar 
sex arter, men man nämner inte specifikt några 
släkten ("kameler" eller "lamor"). Däremot står 
det att man i artikeln "kameldjur" använder ordet 
"kameler" för att gemensamt beskriva just arterna 
kamel och dromedar, som är närmare släkt med 
varandra än med de övriga kameldjuren. Under 
uppslagsordet "kameler" står det också: 
"sammanfattande benämning på dromedar och tvåpucklig kamel".

Jag har funderat över detta många gånger både i 
mitt yrkesliv och för mitt eget intresses skull. 
Hittills har min slutsats blivit att det är helt 
OK att säga "kamel" även om arten dromedar. Den 
ingår i familjen kameldjur och den ingår nog 
fortfarande i släktet kameler, om man räknar på 
det viset. Självklart är det inte heller fel att 
vara mer specifik och kalla den dromedar, utan 
tvärtom ännu mer korrekt. Men som lekman måste 
man inte vara så zoologiskt exakt att man 
använder det fulla och korrekta artnamnet varje 
gång man ska beskriva ett djur. Och ser man en 
skock kossor på en äng måste man inte säga att 
det är nötkreatur eller tamboskap. Det går bra 
att säga att det är kor, även om det rent av skulle råka ingå några handjur.

Det är i alla fall vad jag har kommit fram till 
efter att ha tolkat den information som jag har 
funnit nära till hands. Men jag har inte 
konsulterat några zoologer eller professionella språkvårdare i frågan.

Och jag är långt ifrån lika noggrann när det 
gäller granskandet av andra facktermer i 
serierna, inom områden som jag själv inte är så 
insatt i eller intresserad av: botanik, teknik, 
dans, matlagning, heminredning ... ja, nästan 
allting kan man väl tyvärr säga. Ofta försöker 
jag ta reda på vettiga termer så gott jag kan, 
men mitt omdöme är inte alltid att lita på och det blir säkert många fel.S Diös
More information about the Ankism mailing list