Orange

Andreas K A Eldh andreaseldh at yahoo.com
Ons Nov 2 10:47:01 CET 2016


From: Per Starbäck <per.starback at gmail.com>
 Färgjämförelse över i inlägget nämnda rgb-färger:


​


Kvack!
Ja under arbetet med färg-loggan försökte vi efterlikna Kalles näbb-färg, men hur vetenskapligt vi gick till väga minns jag inte. En annan fråga som jag ställde då men inte fick svar på, var om benen/fötterna har samma färg som näbben. Kanske Hanna vet?Andreas K A Eldh2324
   
-------------- next part --------------
En HTML-bilaga skiljdes ut...
URL: <https://lists.nafsk.se/pipermail/ankism/attachments/20161102/e30c2121/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: orange.png
Type: image/png
Size: 13867 bytes
Desc: inte tillgänglig
URL: <https://lists.nafsk.se/pipermail/ankism/attachments/20161102/e30c2121/attachment-0015.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: orange.png
Type: image/png
Size: 13867 bytes
Desc: inte tillgänglig
URL: <https://lists.nafsk.se/pipermail/ankism/attachments/20161102/e30c2121/attachment-0016.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: orange.png
Type: image/png
Size: 13867 bytes
Desc: inte tillgänglig
URL: <https://lists.nafsk.se/pipermail/ankism/attachments/20161102/e30c2121/attachment-0017.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: orange.png
Type: image/png
Size: 13867 bytes
Desc: inte tillgänglig
URL: <https://lists.nafsk.se/pipermail/ankism/attachments/20161102/e30c2121/attachment-0018.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: orange.png
Type: image/png
Size: 13867 bytes
Desc: inte tillgänglig
URL: <https://lists.nafsk.se/pipermail/ankism/attachments/20161102/e30c2121/attachment-0019.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: orange.png
Type: image/png
Size: 13867 bytes
Desc: inte tillgänglig
URL: <https://lists.nafsk.se/pipermail/ankism/attachments/20161102/e30c2121/attachment-0020.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: orange.png
Type: image/png
Size: 13867 bytes
Desc: inte tillgänglig
URL: <https://lists.nafsk.se/pipermail/ankism/attachments/20161102/e30c2121/attachment-0021.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: orange.png
Type: image/png
Size: 13867 bytes
Desc: inte tillgänglig
URL: <https://lists.nafsk.se/pipermail/ankism/attachments/20161102/e30c2121/attachment-0022.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: orange.png
Type: image/png
Size: 13867 bytes
Desc: inte tillgänglig
URL: <https://lists.nafsk.se/pipermail/ankism/attachments/20161102/e30c2121/attachment-0023.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: orange.png
Type: image/png
Size: 13867 bytes
Desc: inte tillgänglig
URL: <https://lists.nafsk.se/pipermail/ankism/attachments/20161102/e30c2121/attachment-0024.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: orange.png
Type: image/png
Size: 13867 bytes
Desc: inte tillgänglig
URL: <https://lists.nafsk.se/pipermail/ankism/attachments/20161102/e30c2121/attachment-0025.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: orange.png
Type: image/png
Size: 13867 bytes
Desc: inte tillgänglig
URL: <https://lists.nafsk.se/pipermail/ankism/attachments/20161102/e30c2121/attachment-0026.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: orange.png
Type: image/png
Size: 13867 bytes
Desc: inte tillgänglig
URL: <https://lists.nafsk.se/pipermail/ankism/attachments/20161102/e30c2121/attachment-0027.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: orange.png
Type: image/png
Size: 13867 bytes
Desc: inte tillgänglig
URL: <https://lists.nafsk.se/pipermail/ankism/attachments/20161102/e30c2121/attachment-0028.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: orange.png
Type: image/png
Size: 13867 bytes
Desc: inte tillgänglig
URL: <https://lists.nafsk.se/pipermail/ankism/attachments/20161102/e30c2121/attachment-0029.png>


More information about the Ankism mailing list