Re: Citatjakt! (återanvänd)

Anders M Olsson anders.m.olsson at abc.se
Tis Nov 29 22:00:47 CET 2016


Jag håller med.

Det är kanske lite intressant att notera att ordalydelsen inte 
nödvändigtvis måste vara exakt som det står i tävlingen. Det kan ju 
finnas olika översättningar.

I tävlingen:
"Min kusin hade det här aphuvudet på sig också. Men du har ju ett eget."

I KA&C:o nr 4 / 1963 står det (i serien "Film-dille"):
"Min kusin hade det här huvudet också, men du ser ut precis som en apa 
utan det!"

Tillräckligt nära?!

On 2016-11-29 21:42, Per Starbäck wrote:
> Claes skrev:
>> Förmodligen "Movie Mad", WDC 257 ?
>
> Så är det.


More information about the Ankism mailing list