How to Read Donald Duck

Per Starbäck per.starback at gmail.com
Fre May 25 00:32:06 CEST 2018


"Para leer al Pato Donald" är en tidig bok om Disneyserier, skriven av
Ariel Dorfman och Armand Mattelart. Den publicerades först i Chile
1971, och fick stor spridning i Latinamerika. (Inte långt senare
riskerade man liv om man hade den boken.) Den är skriven från
marxistisk synvinkel och handlar mest om kulturimperialism (med
Disneyserier).

Det kom en översättning till engelska (av David Kunzle) 1975 och en
till svenska (via engelskan) 1977 som "Konsten att läsa Kalle Anka :
om imperialistisk ideologi i Disneyserierna" (faktagranskad av koll.
Lindby). Det var året efter Ankismen, och dessa två var väl de böcker
man hittade på svenska bibliotek om Disneyserier. Så var det i
Nyköping i alla fall. (Hm, det är kanske fortfarande så förresten.)

Nu är en amerikansk nyutgåva med nytt förord av Dorfman på gång från
utgivaren OR Books, vilket jag tycker är värt att uppmärksamma, och nu
har jag gjort det.

https://en.wikipedia.org/wiki/How_to_Read_Donald_Duck
http://www.orbooks.com/catalog/donald-duck/


More information about the Ankism mailing list