Re: Varifrån kom bindestrecket?

Olof Siverbo olof.siverbo at gmail.com
Fre May 8 11:24:05 CEST 2020


Fascinerande diskussion detta!

Stefan D skriver (bland annat!):

> Från Norbecks tid hittar jag flest
> exempel på "Svarte Petter" och sen Westrin tog
> över är det vanligare med bindestrecket. Men det
> är inte knivskarpt. Bytet av översättare skedde
> 1957 och intressant nog hittar jag flera fall av
> mellantinget "Svartepetter" under detta år, både
> före och efter skiftet. Redaktionellt ingripande eller tillfälligheter?

Jag tycker att mellantinget Svartepetter är mycket intressant.

Jag skulle ju gissa att det är Norbeck själv som skrivit så. Naturligtvis
kan det vara en redaktionell ändring, men jag tycker att det verkar mindre
sannolikt att en redaktör skulle gå in och ändra namnet på en figur som
förekommit tidigare.

Om skrivningen "Svartepetter" är Norbecks verk kan det förstås vara ett
misstag av honom. Men låt oss anta att det är gjort med avsikt. Låt oss
sedan titta på uttalet. För mig känns det helt givet att uttala
"Svartepetter" som "Matteläxor" och helt orimligt att uttala det "Kalla
kårar". Och det får mig att misstänka att den gode Norbeck själv hade tänkt
sig uttalet "Matteläxor" hela tiden, även när han skrev "Svarte Petter".
För annars förstår jag verkligen inte hur han kunde få idén att börja
skriva "Svartepetter" i stället. (Om vi nu antar att han gjorde det med
avsikt.)

Och det leder mig fram till den här frågan: Har inte namnet Svarte-Petter /
Svarte Petter förekommit före Norbeck, t ex i dagstidningsversionen av
Musse Pigg? Hur skrevs det där?

/Olof


Den mån 4 maj 2020 kl 13:16 skrev Stefan Diös <pyas at tele2.se>:

>
> Som vanligt dyker det upp intressanta spörsmål på
> denna lista. Dit hör inte minst detta om olika
> sätt att skriva namnet Svarte-Petter. För att
> specifikt titta på frågan från vår vördade ordförande Mats:
>
> "När och varför började man använda detta, enligt
> mitt tycke helt felaktiga (ingen skriver ju
> ”Röde-Orm” eller ”Gröna-Lund”), bindestreck?"
>
> verkar det ju lättast att reda ut delfrågan
> "när", åtminstone när det gäller Kalle
> Anka-tidningarna. Den första teori som ploppar
> upp i min åldrade skalle är att det kan ha skett
> vid övergången mellan Axel Norbeck och P.A.
> Westrin som översättare. Några stickprov i de
> gamla årgångarna antyder att detta i stort sett
> tycks stämma. Från Norbecks tid hittar jag flest
> exempel på "Svarte Petter" och sen Westrin tog
> över är det vanligare med bindestrecket. Men det
> är inte knivskarpt. Bytet av översättare skedde
> 1957 och intressant nog hittar jag flera fall av
> mellantinget "Svartepetter" under detta år, både
> före och efter skiftet. Redaktionellt ingripande eller tillfälligheter?
>
> Märk att min undersökning ingalunda är
> fullständig, samt att man i de fall namnet skrivs
> över två rader, på den tiden dialogen bestod av
> versaler, inte kan vara säker på om bindestrecket
> hör till namnet "Svarte-Petter" eller bara är
> till för att avdela "Svartepetter". Och man kan
> också tillägga att framför allt Norbeck ibland
> använde helt andra namn. Jag hittade under mitt
> korta bläddrande namn som "Lurvige Laban" och
> "Lars Långfinger". Det kan säkert ha varit andra
> namn även i originalen ibland, fast tecknarna har
> ritat skurken likadan som Petter.
>
> För egen del är jag uppväxt med Westrin och har
> nog alltid velat använda bindestrecket i mina
> texter. Det har känts som det rätta och
> klassiska, även om det inte visar sig vara det
> mest ursprungliga. Enligt mitt textarkiv, som
> sträcker sig tillbaka till 1990, har jag endast
> en (1) gång skrivit "Svarte Petter" utan
> bindestreck. Det bör tolkas som ett rent
> slarvfel. Jag minns inte att jag skulle ha
> funderat över saken utan tror att jag bara skrev det som jag tyckte var
> rätt.
>
> Däremot "misslyckades" jag med ett liknande fall,
> nämligen Klarabella Ko. Det verkar ha skrivits
> "Klara-Bella" med bindestreck under större delen
> av Westrins tid och då borde jag lika glatt ha
> anammat den skrivningen. Men jag tycks alltid ha
> skrivit "Klarabella". Jag kan inte svara på
> varför. Jag kom på det efter en tid och blev lite
> blek om nosen, för visst minns jag det
> skrivsättet från ungdomen. Men det kändes lite
> sent att ändra det när det blivit inarbetat igen.
> Jag kan se att jag funderade över saken i en
> anteckning från 1994, men det blev ingen
> förändring fastän jag där ansåg att skrivningen
> med bindestreck "egentligen är mycket coolare".
> (Norbeck skrev nog bara "Klarabella" och faktiskt
> även Westrin i början. Vi är nog inne på 60-talet
> innan "Klara-Bella" tar över.)
>
> Nu är det ändå lite skillnad på de fallen
> eftersom Klarabella är ett mer tydligt
> dubbelnamn. En detalj är att bindestrecket kan
> påverka betoningen. Utan det kan det bli mest
> naturligt att lägga en tydlig vikt på tredje
> stavelsen, som i "champinjoner" och många andra
> vanliga ord. Så uttalar jag nog helst
> "Klarabella". Men skriver man "Klara-Bella" blir
> det mer likt traditionella dubbelnamn som
> "Anna-Lena" och många andra, med en betoning även
> på första stavelsen. Jag har flera gånger hört
> detta uttal även för vår kära kossas förnamn och
> kan inte säga att det låter alldeles tokigt.
> Intressant nog har jag även hört till synes kloka
> människor uttala "Svarte-Petter" med betoning på
> båda namndelarna, som "Anna-Lena" eller
> "Dalagatan". Kanske pga bindestrecket? Men där
> tycker jag att det vanligaste, och mest
> naturliga, är att betona "Pett" tydligast.
>
> So far, so bad. Men frågan gällde också VARFÖR
> övergången till bindestreck skedde. Det är lite
> knivigare. Då måste man gissa hur andra människor
> tänkte för många år sen, och det är inte alltid
> så lätt när man har svårt att hålla reda på vad
> man själv tänker just nu. Idén från Dennis att
> skilja namnet från kortspelet Svarte Petter är
> inte alls dum. Namnet är ju i flera sammanhang
> långt äldre än Disneyfiguren och har genom
> tiderna burits som öknamn av ett antal kriminella
> och även andra. Jag har själv känt till en person
> som alltid kallades "Svarte Petter". (Och nu när
> jag tänker på det var det nog många som betonade
> hans namn som "Dalagatan", fast det kanske inte
> skulle skrivas med bindestreck ... Där ser man!)
>
> En annan teori kan man bilda med hjälp av
> noteringen ovan att skrivningen "Svartepetter"
> användes under en mellanperiod 1957. (Den
> förekommer f.ö. också för kortspelet.) Under 60-
> och 70-talen blev det vanligare i KA att i olika
> hög grad sätta ut bindestreck i långa och
> sammansatta ord i syfte att göra dem mer
> lättillgängliga för unga läsare. Petters och
> fröken Kos bindestreck kan mer eller mindre
> uttalat ha varit ett led i denna strävan.
>
> Ska man sedan roa sig med den mer underhållande
> typen av ankistisk forskning kan man ju fundera
> på om Petter kanske härstammar från orten Svarte
> nära Ystad. Då är det ju helt naturligt att
> skriva namnet "Svarte-Petter" på samma sätt som
> man skriver t.ex. idrottare som "Nora-Anna". Säg emot det, den som kan!
>
> Slutligen måste jag medge att jag blir sugen på
> att vederlägga Mats tes om att man inte skriver
> "Röde-Orm". Kanske inte just det namnet, men det
> skulle inte förvåna mig om det går att hitta
> exempel ur tiderna på liknande paralleller. Men
> den sortens historisk forskning överlämnar jag i
> så fall åt sådana som är bättre skickade för det.
>
>
> S Diös
>
> _______________________________________________
> https://nafsk.se/mailman/listinfo/ankism
>
-------------- next part --------------
En HTML-bilaga skiljdes ut...
URL: <https://nafsk.se/pipermail/ankism/attachments/20200508/36e238c0/attachment-0001.html>


More information about the Ankism mailing list