Prenumerantadresser

Anders Gronlund andlund at yahoo.com
Mon May 24 18:22:00 CEST 2021


 I det här fallet kommer inte något återkrav att ske, och det är ej heller något feltryckatt mitt namn står på dina tidningar. :-)

Det var något byte som vi gjorde för många år sen.
/Anders

    On Monday, May 24, 2021, 1:48:45 PM GMT+2, Stefan Diös <stefan.dios at mhmail.se> wrote:  
 
 
Se där, en upptäckt feltryckning redan. Mina nr 
18 och 19 från 1979 har koll. Grönlunds namn på etiketterna, inte 1976.

En gång minns jag att jag hittade en Greger 
Nässén i min samling. Denne blev ytterst upprörd 
över detta besked, om jag minns rätt, och krävde 
att omgående få tillbaka sitt ex i utbyte mot ett annat. :-)


S DiösAt 13:27 2021-05-24, you wrote:

>Ja, det här var intressant. Min prenumeration 
>började 1986 och jag finner att början på året 
>växlade ganska friskt mellan etiketter och 
>påtryckta adresser, Från och med nr 37 verkar 
>påtrycket överväga, men etiketterna slinker 
>fortfarande in här och där på nr 43/86 och sedan 
>nr 3, 13, 16, 17, 21, 22, 33-37, 42-44 och 
>49/1987, 5, 6, 9, 10, 12, 16, 24, 25, 35 och 
>38/1988. Och ännu mer i nästa bunt, när det såg 
>ut att ha stabiliserat sig. Mina nr 25, 26, 27, 
>29, 31 och ... wow, hela sviten 33-49 från 1989 
>har adressetiketter. 1990 har etiketter på nr 
>2-4, 15, 29 och sen är det bara påtryck ... Nähä 
>då. Två nummer 1991 har de hemtrevliga 
>etiketterna: 15 och dubbelnumret 51-52. Sen 
>slutar jag bläddra nånstans 1992-93 då de 
>påtryckta adresserna tycks ha tagit över på riktigt hos mig.
>
>Allt givetvis med reservation för bristfällig 
>bläddring, läsning och inskrivning. Jag innehar 
>inga dubbletter, så kan inte jämföra mellan 
>olika ex av samma tidning, men med ledning från 
>ovan sagda kan ju den hugade jämföra med sina egna ex.
>
>Jag bodde i Malmö vid denna tid (på tre olika 
>adresser) om nu det spelar någon roll. Enstaka 
>exemplar är pga slitage ersatta av tidningar med 
>prenumerantadresser på andra orter.
>
>Sen skrev jag kanske förut att jag inte hade 
>någon egen prenumeration innan dess (efter 
>familjens i min barndom), men det var helt fel 
>naturligtvis ser jag nu. Mina årgångar 1980 och 
>1981, utom utbytta ex, har mitt eget namn på två 
>adresser i Bromma resp. Stockholm. 
>Adresseteiketter på de fyra första numren, men 
>sedan uteslutade påtryckt, så vitt jag kan se, 
>även vid adressändringen. Då hade etiketterna 
>tydligen att göra med att prenumerationen var nytecknad.
>
>Mina tidningar från 1979 bör samtliga vara 
>inköpta på antikvariat, men kanske med några 
>undantag. Jag nämnde tidigare att man kan stöta 
>på bekanta namn och mina nr 18 och 19/1976 har 
>tillhört en viss Anders Grönlund i Göteborg, som 
>redan har yttrat sig i denna tråd. Har jag köpt 
>dem direkt av dig, Anders, eller råkat hitta dem 
>på antikvariat? Det kan väl inte vara någon 
>annan med samma namn? I denna och angränsande 
>buntar ser jag också, utan att ens leta, 
>tidningar från ytterligare minst tre personer 
>som jag i dag känner väl och umgås med ganska 
>regelbundet, fast jag kanske inte gjorde det då.
>
>Ja, och samtliga mina 79:or med pren-adress 
>verkar ha den påtryckt, jag ser vid en snabb 
>bläddring inga etiketter alls. Mitt första 
>nummer med tryckt adress tycks vara nr 26/1978. 
>Innan dess enbart etiketter, fast nr 25 vet jag 
>inte eftersom mitt ex är ett lösnummer utan adress alls.
>
>Återstår att redovisa mina årgångar 1982-84. 
>Enbart påtryck eller tomma fält pga lösnummer, 
>inga etiketter alls vad jag såg nu. Lite lustigt 
>att det sedan dök upp så många etiketter i så 
>många år. till synes slumpartat, på mina pren.ex 
>i Malmö. Det kanske kan vara regionala skillnader.
>
>
>S Diös
>
>_______________________________________________
>https://nafsk.se/mailman/listinfo/ankism

_______________________________________________
https://nafsk.se/mailman/listinfo/ankism
  
-------------- next part --------------
En HTML-bilaga skiljdes ut...
URL: <https://nafsk.se/pipermail/ankism/attachments/20210524/446f08fa/attachment-0001.html>


More information about the Ankism mailing list