<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-1" http-equiv=Content-Type>
<META content="MSHTML 5.00.2614.3401" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Hej!</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Jag undrar vad KAP 1 i original plast kan vara 
värd, för jag råkar ha just det?</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</FONT><FONT face=Arial 
size=2><BR>Johnny Rönnberg<BR><A 
href="mailto:johnny.ronnberg@telia.com">johnny.ronnberg@telia.com</A> 
</FONT></DIV></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=Arial 
size=2>===============================================<BR>"Människan kommer inte 
alltid att förbli på jorden. <BR>Sökandet efter ljus och rymd skall leda henne 
till att <BR>tränga igenom atmosfärens gränser, först tveksamt<BR>men sedan för 
att erövra hela solsystemet."</FONT></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Läs mer om rymden på:<BR><A 
href="http://more.at/spaceplace">http://more.at/spaceplace</A> - Your Way To 
Space</FONT></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=Arial 
size=2>===============================================</FONT></DIV></BODY></HTML>