<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-1" http-equiv=Content-Type>
<META content="MSHTML 5.00.2614.3500" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV>På DCML går flera svenska ankister ut och avslöjar vilken serie de röstat 
på, men här akismlistan är det förvånansvärt tyst. <EM>Bing! Du är 
hypnotiserad</EM>, som jag tycker är en underskattad serie, verkar inte få 
särskilt många röster. Och om sanningen skall fram så röstade inte heller jag på 
den. Min gick röst gick till <EM>Den gamla borgens hemlighet </EM>och det 
framför allt av nostalgiska skäl. Den framkallar fortfarande känslor som hör 
till min barndom. Fast det blir naturligtvis <EM>Vilse i Anderna</EM> som 
vinner, och det är väl inget direkt fel med det, även om jag inte ser den som 
Barks bästa. Men den är bra.</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>/Patrik&nbsp;</DIV></BODY></HTML>