Kvacket 1/2006 – fotnot

Koll. 2480 Anders Christian Sivebæk hävdar att Kalle sjunger:

Oh, burry my tar
With my battered gi'tar
A' screamin' it all out for yew!

men det gör han ju inte riktigt:

WDC 137
[NAFS(K)] [Kvacket] [Kvacket 1/2006]
1 maj 2006 / Johan Blixt / webmaster@nafsk.se
Logo