(no subject)

H. O. Thulin thulin77 at hotmail.com
Tors Feb 17 09:03:43 CET 2000


K Crone skrev:

"Eller som mannen i Monty Python-sketchen,
som vill köpa en grammofon med en massa högtalare.

Jag kom att tänka på en gammal Farmor Anka-serie
från 50-talet, där hon tittar på "skioptikon-bilder" !
Vet någon om detta någonsin funnits i Sverige ?
Det verkar vara ett slags dia-bilder (3-D ?).
Fattade dåtidens läsare vad detta var ?

En annan mystisk apparat, som jag kommer ihåg
från en Musse Pigg-serie (ca 1950) är en "trådbandspelare".
Apparaten såg ut som en gammal rullbandspelare,
men i stället för bandrullar fanns "trådrullar".
Jag tror inte många människor ens varit i närheten
av en sådan mojäng. Det var säkert dåtidens "hi-tech",
som nu försvunnit i glömskans mörker."


Om man nu som wisserbesser/messerschmitt/hundertwasser får lägga sig i:
-nog var det väl Not the nine o´clock news? (Dessutom är det expediterna som 
driver med den stackars kunden och slutligen besprutar honom med slim line 
salad dressing...)
-skioptikonbilder visades säkert i skolorna förr (eller har jag fel?)
-mina föräldrar ägde en trådspelare och väckte stort uppseende med densamma 
på skånska landsbygden på 50-talet. Apparaten i fråga fick mig bl a att bli 
Povel Ramel-fan för livet, eftersom jag lyssnade på föräldraranas 
inspelningar med sagde herre. Apparaten fungerade ganska bra, men tråden 
hade en evinnerlig förmåga att trassla sig. När man inte lyckades reda ut 
härvorna fick man klippa och klistra (dvs knyta) i stället. (Nästan som på 
"datan"...) Ramels texter blev sålunda med tiden något fragmentariska.

mindes och skrev


_________________________

H. O. Thulin
koll. 1994

"Ingen taxi tar en häst."

______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com

More information about the Ankism mailing list