Scramble

Ulrik Simonsson ultraurban at hotmail.com
Ons Jan 5 19:43:43 CET 2000


Jag läste artikeln om bokstavsspelet Scramble (stavas det så?)i svd idag 
(5/1) och fann att 4 eller möjligen 5 kollusorer nämndes i texten. Har 
ankism någon förknippning med spelet eller är det bara en händelse att 
sveriges främsta Scramble spelare råkar vara medlemmar i NAFS(k) ?
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com

More information about the Ankism mailing list