SV: JvAs rikedomar

Johan Rhen johan.rhen at mailbox.swipnet.se
Tors Jan 20 14:43:28 CET 2000


----- Original Message -----
From: Kim Alström <drchandra at swipnet.se>
> Jag skall hålla ett fem minuter långt föredrag om JvA på fredag och
skulle
> behöva veta vad det är för summa pengar han äger i de svesktalande
serierna.
> Det vore också bra om ni visste vilken översättare det var som
översatte
> fram detta.

Det finns så vitt jag vet ingen helt klar uppgift om hur mycket pengar
Joakim har, och de mått som anges är ju oftast påhittade. I en klassisk
serie är hans förmögenhet 5 biljoner multipiljoner fantasijoner
centrifugaljoner kronor och 61 öre. Den serien (Farbror Joakim och den
tokige professorn) är översatt av Axel Norbeck, vilken var den förste
svenske översättaren av Kalle Anka & C:o.

Ett riktigt mått på antal kronor finns i serien Farbror Joakim och
Hawaiis hemliga hjälpare, där Kalle talar om att det är fråga om 500 000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000 kronor och 16 öre. (77 st nollor. Jag har ingen
aning om hur det ska uttalas.) Den översättningen är av den nuvarande
översättaren Stefan Diös och alltså nyare, men det är den enda
matematiskt helt riktiga siffra som jag kan hitta just nu vid en snabb
genomgång.

Annars brukar man numera ofta tala om att pengabingen rymmer tre
kubiktunnland pengar (också det är ett omöjligt mått enligt
matematikerna) och alltså inte säga något om antal kronor.

Men det finns många fler måttangivelser i andra serier, och jag tror
inte att det finns två serier som talar om samma mängd pengar. Vill man
göra det enkelt för sig kan man ju alltid påstå att Joakims förmögenhet
ändras hela tiden eftersom han gör nya affärer. Det enda som är säkert
är att han själv alltid vet exakt på öret hur mycket pengar han har i
pengabingen och kan se om det saknas något.

Men det finns säkert mer insatta kollusorer vars kunskaper i ämnet är
betydligt större än mina.

Johan Rhen, koll. 2141
_______________________________________________
johan.rhen at mailbox.swipnet.se
http://home1.swipnet.se/~w-10744/

More information about the Ankism mailing list