Re: Översättning

Stefan Persson reimersholme at hotmail.com
Ons Apr 11 01:17:24 CEST 2001


>From: Anders <anders at anders.cx>
>Reply-To: Anders <anders at anders.cx>
>To: Ankismlistan <ankism at stp.ling.uu.se>
>Subject: Översättning
>Date: Mon, 9 Apr 2001 22:25:03 +0200
>
>När vi ändå är inne på översättarfrågor...
>Översätts tidningarna från engelska eller danska?
>Då och då dyker det upp en dansk pratbubbla eller bildtext, och det
>har fått mig att fundera.

Det är vanligare med norska, i alla fall på bilagorna... På bilagan till 
Stål-Kalle #4/2001 anges t.ex. den norska importören, inte den svenska.
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.
More information about the Ankism mailing list