Carl Barks Litografier

Johan Anglemark johan at anglemark.pp.se
Sön Apr 15 20:00:38 CEST 2001


On 2001-04-15 18.37, my friend mats.andersson wrote:

>Another ainbow heter ett företag i Usa som givit ut Barks 
>litografier sedan 1982.Här i Sverige har företaget Daca'rt givit ut
>litografier sedan 1992.
>Deta är INTE vanliga signerade färgplanscher det borde du väl 
>förstå med tanke på priserna.Gold plate Litografierna är endast 
>utgivna i 100 ex.
>Ta en titt på denna sida där finns en del andra motiv som Another 
>Rainbow givit ut som Litografier.
>http://www.seriesam.com/barks/art_dp8197.htm
>
>Så även om det är sensationellt så är det så att Barks har givit ut 
>ÄKTA Litografier.

litografi

grafisk plantrycksmetod. Bilden tecknas eller målas med
litografisk krita eller litografiskt tusch på ett underlag
som ursprungligen alltid var en kalksten, vilken planslipats
och kornerats för att ge lämplig ritgrund. Efter att stenen
rengjorts fuktas den med vatten och tryckfärgen valsas på.

Då stenen torkas av stannar tryckfärgen kvar endast i de partier
som sugit åt sig fettet i kritan eller tuschet. Bladen trycks i
hand- eller maskinpress. Vid färglitografi används en sten för
varje färg. I stället för kalksten används nu ofta zink- eller
aluminiumplåt som tryckmatris. Bilden kan också göras som
teckning på överföringspapper och därifrån föras över till stenen
eller plåten, varvid motivet trycks rättvänt (eljest spegelvänt).
Detsamma blir fallet då bilden från stenen eller plåten överförs
till gummiduk på vals och trycks i rotationspress (offsetlitografi).
På motsvarande sätt trycks litografi som tecknats på plastfilm och
genom belysning överförts till plåt som preparerats med ett
ljuskänsligt skikt.

[Källa: Nationalencyklopedin]

Låt mig gissa att det handlar om akrylmålningar som reproducerats
genom färglitografiskt tryck? Barks själv litograferade väl inte?

Hälsningar

Johan

-----------------------------------------------------------------
Johan Anglemark      phone: +46-18 12 45 44
Eddagatan 4 A       mail: johan at anglemark.pp.se
S-753 32 Uppsala     web: http://anglemark.pp.se
Sweden
-----------------------------------------------------------------
More information about the Ankism mailing list