SV: Carl Barks Litografier

Nässén Greger grnas at wmdata.com
Mon Apr 16 00:00:37 CEST 2001


Hej! Magnus skrev nyligen:

	>Och det framgår klart att Barks bilder är reproducerade efter
målningar
	>på samma sätt som när man gör affischer.
	>Att man kallar det för "litographs" kan ha och göra med att man
	>USA kallar offsetteknik för "litographi". Men nästan allt tryck
	>nu för tiden är ju offsettryck.

Reproduktionerna av Barks oljemålningar är förvisso inte *äkta* litografier
av Barks, eftersom han inte framställt originalplåtarna. Men offset är ju en
"indirekt litografisk plantryckmetod" (enligt Nationalencyklopedin), så att
kalla de här utgåvorna för litografier är väl inte helt fel, bara man är
noga med att tala om bakgrunden.

Tryckmetoden är mer komplicerad än för en vanlig offsetaffisch. Varje ark
trycks mellan 10-16 gånger (varierar beroende på utgåva) med en färg i taget
som får torka innan nästa färg trycks.

Utgåvorna verkar också följa flera principer för äkta konstlitografier.
Upplagan är begränsad och varje ex är numrerat. Bomullspapperet är av högsta
arkivkvalitet, ofta specialbehandlat, syrafritt och hållbart i hundratals
år. Walt Disney Company intygar att exemplaren är äkta, att originalplåtarna
har förstörts och att det är Carl Barks som har signerat allihop. (Men det
är ju det enda han gjort med dem också.)

Mvh
Greger Nässén
More information about the Ankism mailing list