Carl Barks Litografier

Clyde Lange clyde at telia.com
Mon Apr 16 23:16:08 CEST 2001


Hej list-läsare.

Jag följde litografi-diskussionen med stort intresse.

Vore det inte trevligare om diskussioner och inlägg av typen
besserwisser/uppläxning sker direkt mellan de så angelägna parterna, så att
vi andra förskonades från dessa...?
När man sedan har kommit till klarhet, så ut med det på listan!

Jag menar alltså inte att man INTE ska få lufta sin okunskap och ställa
frågor (vilkas svar ju blir till gagn för många), men litografi-diskussionen
tycker jag blev bitvis pinsam...

Vill man fastslå faktum bör man göra detta rätt och påläst.

Kollusor Lange i Lund
More information about the Ankism mailing list