SV: Carl Barks Litografier

Daniel Mott mott at swebase.com
Mon Apr 16 20:28:06 CEST 2001


Åh, jag är verkligen avundsjuk på dig! :)
De enda "litografierna" jag har är de som finns på Guldböckerna
ag har. Skulle varit roligt om det fanns någon sida på Internet
ed alla litografier i stort format, jag skickade ett mail om
etta innan, vi får väl se om någon vet!
MVH
aniel Mott
"H at NS" <hans.tanderud at mailbox.swipnet.se> wrote:
-----------------------------------------------
ag har en av dessa "litografier" (Kajakjakt på Grönland nr 48
v 50). Enligt äkthetsintyget från The Walt Disney Company är
litografierna" producerade enligt följande:
"Each of the print's fourteen (14) brilliant and beautyful
olors was laid down individually on Opalesque Keramique paper
nd let dry before another was added by the Black Box of
hicago. The iridescent mother-of-pearl paper is constructed of
00% cotton fiber for strength and longevity. This archival
uality paper has exceptional ink holdout, is acid free to
esist aging, and has alkaline buffering to counteract the
ffects of acids normally found in the environment."
Jag kan verkligen intyga att lystern och färgerna i
litografierna" är enastående fina. Inga planscher här inte...
et är tryck av högsta kvalitet. Om man sedan kallar det
itografi eller inte har ju ingen egentlig betydelse. Tavlorna
r fantastiska och jag kan inte neka till att Carl Barks
ignatur bidrog till köpet...
MVH
ans
               
More information about the Ankism mailing list