RE: Diös bäst!

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Sön Juli 29 19:53:32 CEST 2001


Johan Björklund:


>Har inte deltagit i ankism-listan på ett tag men nu måste jag fråga,
>angående den svenska översättningen av Don Rosas "The Coin", på svenska som
>"Mynt på villovägar" i KA #14 2001.
>
>I den från franskan till engelskan "hem"-översatta versionen som tidigare
>funnits på nätet tänker Kajsa, efter det att Kalle fått Myntet i huvudet och
>trillat ner med ansiktet i kaksmetskålen:
>"Vilken kille, han är alltid så klumpig!" I den svenska publiceringan i
>KA&C:o tänker Kajsa istället "Så går det när man släpper in karlar i köket!"
>
>Vadan detta? Istället för att Kajsa (helt korrekt) klandrar Kalle för att
>han är en så klumpig person, så anses det tydligen lämpligare att man i
>Sverige upprätthåller gamla könsroller genom att förpassa hela manssläktet
>ur köket, därigenom sagt att detta rum naturligtvis är kvinnans plats.


Först av allt vill jag åter betona att ändringar av den här typen kan 
förekomma hur ofta som helst i serierna, och av vilka anledningar som 
helst... ibland utan någon synbar anledning alls. Formuleringen kan många 
gånger mest av allt vara beroende av vad som råkar sväva i mitt huvud den 
stunden jag skriver min text. Är detta bra eller dåligt? Svårt att säga 
generellt, men det jag vill komma till är att originalets exakta 
ordalydelse bara är en av många aspekter som spelar in på hur en översatt 
text formuleras. I fallet Kalle Anka & C:o (och det mesta annat som jag 
jobbar med) ingår det i arbetsuppgiften att översättningen ska kunna vara 
obunden, men även för andra skönlitterära översättningar vill jag nog varna 
för missuppfattningen att originalet alltid ska vara lag. Ofta blir en 
översättning sämre ju mer ordagrant den följer sitt original. Men det 
behöver vi inte gå in på i detalj just nu, hur intressant frågan än är.

I det här specifika fallet står det i den text som jag fått från Egmont, 
och som alltså kommer från Don Rosa om den inte har redigerats i Köpenhamn:

    >Sigh!< Just like a man! A menace in the kitchen!

Den lilla ändring i tonläget som Johan påpekar tycks alltså ha uppstått 
någonstans i den långa kedja som AC Sivebaek i sin tur beskriver i sitt 
svarsmail från 14/7. Kanske har någon på vägen, liksom Johan B, velat vara 
"politiskt korrekt" och skylla klumpigheten på Kalle i stället för karlar i 
allmänhet. Det finns ingen särskild minnesanteckning från den platsen i 
mitt arbetsarkiv, men man kan i efterhand konstatera att jag inte har velat 
stryka över Rosas ursprungliga tonfall, utan snarare har förstärkt det.

Och, vill jag tillägga, även om jag i det här fallet inte har gjort någon 
betydelsefull ändring från ett "neutralt" till ett "sexistiskt" uttalande, 
så är tanken inte otänkbar! Jag var inte säker förrän jag grävde fram mitt 
original och tittade efter. Jag vill nämligen inte urskillningslöst ansluta 
mig till alla nutidens vindar av "politisk korrekthet", dvs utslätande av 
allt som på minsta sätt kan tolkas fel av enögda läsare... Om man inte 
sköter det snyggt tycker jag att många nutida serier kan bli direkt sämre 
av att man alltför övertydligt försöker ge t.ex. Kajsa eller Mimmi nya 
roller som ska anses mer moderna än den klassiska ankismens föråldrade 
kvinnosyn, om man nu kan uttrycka sig så... men även detta är ett 
intressant ärende som faller utanför dagens tema.

Vi går vidare i texten.


>Senare i samma serie är Gröngölingarna på taket av von Anka-skrapan för att
>titta på utsikten. En av av gröngölingarna har i den "hem-översatta"
>verisionen inte med sig någon kikare för att "hans föräldrar inte har råd
>att köpa någon". Kikare är ju som bekant dyrt. I KA&C:o slätas emelleritd
>detta påpekande om att det erkänt kapitalistiska Ankeborgssamhället skapar
>klasskillnader över, genom att knattarna istället påstår att deras
>gröngölingskompis "har glömt sin kikare hemma".


Här står det i Rosas original:

    "Look, men! Poor Billy Smith's folks can't afford to buy him binoculars!"

Så i det här fallet stämmer den version som Johan har läst med Don Rosas. 
När jag läste inlägget trodde jag säkert att jag själv hade gjort denna 
ändring och att det då var en fråga om utrymmesbrist eller liknande. Det 
hänseendet är ofta ett skäl till betydande ändringar! Men nu finner jag att 
den text som jag lämnat in löd:

    Stackars Vicke! Hans föräldrar har inte råd med kikare!

Alltså har ändringen gjorts i något led bakom mig på den svenska 
redaktionen. Varför vet jag inte. Jag borde minnas mer exakt, men nu när 
ärendet kommer upp får jag en vag bild av att någon av 
redaktörerna/korrläsarna föreslog mig denna ändring och frågade mig om jag 
tyckte den var OK. Och i så fall måste jag ha hållit med, eller åtminstone 
tyckt att det inte spelade någon större roll. Men jag kan ha inbillat mig 
hela detta scenario. Några skriftliga vittnesbörd har jag inte, och jag 
märker en tendens hos mig själv att kontinuerligt glömma bort allt som har 
inträffat efter 1975, särskilt när det gäller umgänge med människor...

Tack för intresset; detta var intressant! Hur mycket jag än tjatar om "fria 
översättningar" så visar det sig ändå att jag ofta följer originalen hyfsat 
väl i alla fall.... men nu måste jag lämna min datamaskin en stund igen!

Kvack!
S Diös
More information about the Ankism mailing list