Re: Barks "Bästa"

Stefan Persson reimersholme at hotmail.com
Sat Mars 31 15:15:08 CEST 2001


----- Original Message -----
From: "Joakim Gunnarsson" <kalas.puff at falkenberg.mail.telia.com>
To: <ankism at stp.ling.uu.se>
Sent: Saturday, March 31, 2001 10:39 AM
Subject: SV: Barks "Bästa"


>> Det dundras också på friskt med Rosa i KA just nu ("The Coin" är bara så
>> läcker). Är det någon som vet om "The Sharpie of the Culebra Cut" är på
väg
>> till egmont-tidningarna?

>Det blir en Barks/Rosa dubbel i nummer 15.
>Båda kreatörernas Pygmeindianer- historier i samma häfte!

På sida 62 i nummer 14, finns det något rörig information om detta. Det står
att det ska medfölja en bilaga med dessa serier, och att det blir 2X64
sidor. Lite längre ned står det 128 sidor. Men om man tittar på bilden av
omslaget på nästa tidning, står det "Nr 15/16". Att det skulle vara ett
dubbelnummer framgår inte någon annan stans. Men ovan kallade du det för
nummer 15... Hur hänger det hela ihop? Är det någon som vet?

StefanMore information about the Ankism mailing list