SV: Ud & Se (om Anders And)

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Tors Dec 12 15:43:25 CET 2002


Aha, äntligen en forskare! Tack för din insats, Tor L!

Här följer vad Tor kom fram till. Efteråt följer svar/kommentar från mig.


>I "Kalle Anka på Grönland" i Guldbok 14 önskar Kalle att Alexander skall
>bege sig till Bortre Långtbortistan för att sila kameler (s.17, ruta 3).
>
>Kalle Anka på Grönland publicerades för första gången den 15 februari
>1952 både i Danmark och i Sverige
>(http://coa.duckburg.dk/coa/c1/story.php/0/W+OS++256-02).
>
>I "Jag, Kalle Anka" från 1973 där samma serie är publicerad önskar samme
>Anka att Alexander nu skall bege sig dit varken sol eller måne lyser.
>Den översättningen verkar vara av lite äldre karaktär, så man kan då
>gissa att Guldboken är nyöversatt, i vilket fall det först så lovande
>Långtbortistan-spåret är av ringa värde.
>
>Jag kan dock passa på att fråga varför Guldboken är nyöversatt. På
>insidan står det dessutom att Norbeck, Diös och Westrin är översättare,
>betyder det att bara några av serierna är nyöversatta? De gamla
>översättningarna är så charmiga och behöver verkligen inte nyöversättas
>tycker jag. Jag skickar bollen till Stefan så får han svara.


Du har rätt på alla punkter. I första utgåvan av "KA på Grönland" 1952 
finns formuleringen om "sol och måne". Kamelerna i Långtbortistan kom 
senare. Jag tror knappast att det lönar sig att leta efter Långtbortistan i 
källor tidigare än 60-talet; det skulle i så fall vara om det verkligen 
visar sig att det har funnits en motsvarighet hos Barks på den tiden.

Beträffande Guldböckerna är det bättre att titta i innehållsförteckningen 
än på försättsbladet. Där står alla uppgifter om vem som har översatt varje 
serie och var de har publicerats. När det gäller Grönland står det både 
Norbeck och Westrin, vilket tör betyda att jag vid redigeringen av 
Guldboken har lusläst alla existerande svenska utgåvor (samt Barks 
original). Det stämmer också att vi har för vana att utgå från de äldre 
översättningarna. Men ibland kan det finnas anledning att redigera dem 
något. Det har t.ex. hänt att jag helt självsvåldigt har bestämt att den 
senare texten till en viss pratbubbla är så pass mycket bättre än den gamla 
att jag byter ut endast den texten. Eftersom båda namnen står angivna den 
här gången måste det vara ganska många element med från båda översättarna.

Exakt hur jag tänkte vid varje ruta av "KA på Grönland" minns jag inte i 
dag, men det verkar som om jag valde utgåvan i Walt Disney's Klassiker 3/77 
som främsta förlaga. Den bygger tydligt på Norbecks gamla text, men en viss 
redigering har redan ägt rum. Där finns t.ex. formuleringen om 
Långtbortistan. Den tyckte jag förmodligen om... det där med "sila kameler" 
är faktiskt rätt slående. På ett annat ställe är Afrika utbytt mot 
Hotahejti, men det ändrade jag tillbaka ser jag nu. Jag har alltså försökt 
hitta nån linje som jag själv tyckte var lämplig för en flytande och 
fungerande text. På gott eller ont... i princip håller jag med Tor om att 
gamla texter bör användas med så få ändringar som möjligt, särskilt i 
Guldböckerna.

En sak som jag minns är att jag fick anstränga mig för att rätta till de 
geografiska hänvisningar som ges i serien... de ursprungliga stämde inte 
alls i någon enda version. Detta kan i och för sig bero på att Barks 
original inte alls handlar om Grönland utan om Alaska, men när vi nu 
skickar våra stackars ankor till Grönland kan vi väl försöka få någorlunda 
rätt longitud tycker jag...


S Diös

More information about the Ankism mailing list