Scarpa-serie

Stefan Persson spe at inducks.org
Mon Dec 30 11:11:14 CET 2002


Hej!

Varför har man i samband med det senaste dubbelnumret valt att plocka 
bort en Scarpa-serie ur den svenska tidningen, som gick i norska Donald 
Duck & Co 52/02 och i danska Anders And & Co. 1/03? Varför har man 
förresten bara dessa hemska dubbelnummer i Sverige och inte i övriga länder?

Stefan
More information about the Ankism mailing list