SV: Petition i ett an geläget äreende

Anders M Olsson anders.m.olsson at abc.se
Ons Apr 2 10:59:01 CEST 2003


Vet du (eller någon annan) om de faktiskt korrigerade "misstaget" den gången? 

Dvs jag uppfattade det så att det bara skulle vara den första batchen av 1994 
års version som har den gamla dubbningen. Kom det verkligen ut exemplar av 1994 
års version med den nya dubbningen senare, eller kan man vara säker på att alla 
1994 års Bambi har den gamla dubbningen?


Quoting Robert Andersson <robert.m.andersson at swipnet.se>:

> Avlutningsvis vill jag också nämna att våren 1994 släpptes "Bambi" på VHS med
> den gamla dubbningen från 1943 i stället för omdubbningen från 1986. Också
> detta var ett misstag från Buena Vistas sida sett, men glädjande för oss
> Disney-fans!More information about the Ankism mailing list