Stefan Persson spe at inducks.org
Mon Apr 21 16:50:37 CEST 2003


Fredrik von Beetzen wrote

 > Ursäkta min okunnighet men vad är B-nummer och C-nummer? "Frågar man 
inget får man ingenting veta."

A-nummer = vanliga nummer av »Kalle Anka & C:o«
B-nummer = nummer utanför den ordinarie publikationen, men som ändå bär 
namnet »Kalle Anka & C:o«
C-nummer = onumrerade nummer ännu längre utanför den ordinarie 
publikationen, saknar namnet »Kalle Anka & C:o«

De månader inget B-nummer utkom, stod det ibland på »Kalle Anka & C:o« 
att det var ett »AB-nummer«.

StefanMore information about the Ankism mailing list