ABC

Anders Berglund anders.b-lund at telia.com
Mon Apr 21 19:48:15 CEST 2003


> A-nummer = vanliga nummer av »Kalle Anka & C:o«
> B-nummer = nummer utanför den ordinarie publikationen, men som ändå 
bär 
> namnet »Kalle Anka & C:o«
> C-nummer = onumrerade nummer ännu längre utanför den ordinarie 
> publikationen, saknar namnet »Kalle Anka & C:o«
> 
> De månader inget B-nummer utkom, stod det ibland på »Kalle Anka & 
C:o« 
> att det var ett »AB-nummer«.
> 

Det berodde på att det förlaget kallade "Upplaga B" omfattade de 
ordinarie KA&C:0-numren plus extrautgåvorna. Man kunde åtminstone från 
1952 prenumerera på antingen A- eller B-upplagan. Däremot inte på 
enbart extranumren, dvs. de vi numera kallar "B-numren".

De så kallade C-numren hade ingen särskild beteckning alls, mer än 
tidningens titel. Däremot var det förlaget som senare, på 60-talet, 
började kalla dem "C-nummer" i sina listor över äldre nummer som gick 
att beställa.

Anders Berglund


More information about the Ankism mailing list