ABC

Stefan Persson spe at inducks.org
Mon Apr 21 22:52:17 CEST 2003


Anders Berglund wrote:

>Hur beteckningen "C-nummer" fördes in är därmed återigen olöst. En 
>gissning är att det var Frank Blekenberg, som åtminstone förde in 
>beteckningarna i Serier i Sverige/Seriekatalogen, andra utgåvan (1982-
>83). Han hade då i facktidningen för tidnisgsåterförsäljare (som jag 
>nu tappat namnet på) letat fram de faktiska utgivningsdatumen, och 
>från det rekonstruerat vilka "C-nummer" de skulle haft om de varit 
>numrerade. Dessa var 20/4 = 4C/54 (Svärdet och Rosen), 23/9 '55 = 9C 
>(En världsomsegling under havet), och 27/4 '56 = 5C (Davy Crockett). 
>Bäverdalen och Det afrikanska lejonet kunde han inte hitta så precisa 
>uppgifter, mer än att de kom i jan./feb. respektive på hösten 1956. De 
>fick därför nummer 1C resp. 11C/56. Dessa nummer stämmer inte helt med 
>dem man får ut av förlagets försäljningslistor. 
>
Få se nu... Seriekatalogen 82-83 listar följande nummer:

1954
 4C   Svärdet och rosen
1955
 9C   En världsomsegling under havet
1956
 1C   Bäverdalen
 5C   Davy Crocket
11C  Det afrikanska lejonet

Vilka nummer skulle dessa få om man utgår från försäljningslistorna?

Seriekatalogens numrering återfinns för övrigt i åtminstone en av 
upplagorna från 90-talet.

StefanMore information about the Ankism mailing list