ABC

Anders Berglund anders.b-lund at telia.com
Mon Apr 21 23:34:08 CEST 2003


Stefan Persson:
> Få se nu... Seriekatalogen 82-83 listar följande nummer:
> 
> 1954
>  4C   Svärdet och rosen
> 1955
>  9C   En världsomsegling under havet
> 1956
>  1C   Bäverdalen
>  5C   Davy Crocket
> 11C  Det afrikanska lejonet
> 

Som sagt.


> Vilka nummer skulle dessa få om man utgår från försäljningslistorna?
> 

5C/54, 11C/55, 2C, ?C och 11C/56. Davy Crockett har jag inte med på 
någon lista. Den var tydligen slutsåld redan före mitten av 60-talet.

> Seriekatalogens numrering återfinns för övrigt i åtminstone en av 
> upplagorna från 90-talet.
> 

I en av upplagorna av vad?

Anders


More information about the Ankism mailing list