uppsats om Disneys propagandafilmer

Peter Johansson cyanopsis at yahoo.com
Tis Apr 22 10:50:08 CEST 2003


Hej Alla,
För ett par månader sedan skrev jag i detta forum och
bad om litteraturtips angående Disneys
propagandafilmer under andra världskriget.
Informationssamlandet skulle bottna i en uppsats i
ämnet. Sedan några dagar tillbaka är uppsatsen färdig
och om någon är intresserad av att ta del av den, så
skickar jag den gärna via epost. Skicka isådanafall
ett privat mail till johansson_p at home.se så kommer den
så snabbt som möjligt. Alla kommentarer är välkomna.

Uppsatsens analyserande del fokuserar på retoriken i
tre av Disneys propagandafilmer från 1943; Education
for Death, Reason and Emotion och Chicken Little. På
detta material tillämpar jag en så kallad
"neo-aristotelisk" retorikanalys för att se på vilket
sätt man avbildat tyskar, nazister och sig själva
(USA).

Hälsningar,

Peter Johansson
Medie- och kommunikationsvetenskap &
Religionshistoria vid Högskolan Dalarna


 

__________________________________________________
Do you Yahoo!?
The New Yahoo! Search - Faster. Easier. Bingo
http://search.yahoo.com


More information about the Ankism mailing list