ABC

Kjell Croné kjell.crone at ifsworld.com
Tis Apr 22 11:15:24 CEST 2003


Anders Berglund:
> Hur beteckningen "C-nummer" fördes in är därmed återigen olöst. 
> En gissning är att det var Frank Blekenberg, 
> som åtminstone förde in beteckningarna i 
> Serier i Sverige/Seriekatalogen, 
> andra utgåvan (1982-83).

Jag har för mig att de kallades C-nummer redan innan de var numrerade, så
att säga.
Någon gång, troligen i slutet av 70-talet, började numrering dyka upp i
vissa annonser. Dessa nummer skiljde sig dock från de nuvarande.
Jag ska kolla i gamla Serie-Guide (Anders minns nog den) m.m., kanske
lösningen går att finna där.

Jag har för mig du (Anders) själv, för länge, länge sedan, gjorde en
sammanställning över alla Disney-tidningar som utgivits i Sverige. 
Har du kvar den? Minns du *när* du gjorde den?
Jag tror att du där skrev något i stil med "de s.k. C-numren".

Kjell


More information about the Ankism mailing list