Kalle Anka - språkläraren

Theresa Wiegert theresaw at oso.chalmers.se
Tis Feb 25 10:41:34 CET 2003


> hel forskarkarriär! I förbifarten påpekade han också att Kalle Ankas danska
> namn är en bättre översättning än svenskans, vilket jag kände mig spontant
...
> misstänker att det har att göra med de identiska inledande
> begynnelsevokalerna i för- och efternamn i både det danska och engelska

Yep, alliteration! Det gillar våra öron.. Så Anders Anka hade kasnke varit
bättre? Eller... Arne (hm, finns ju redan, men honom gillar jag inte...),
Ansgar, Alfred, Albert, ...

Albert Anka är lite klatschigt, ska vi byta?

(KVACK, aj, stopp, vänta, okok, jag tar tillbaks...)
:)

/T

   _
  ('>  ---------------------------------------------------------
  / )  Theresa Wiegert         theresaw at oso.chalmers.se
  / /  Onsala Space Observatory		  +46(0)31-7725522
 //"   SE-439 92 Onsala, Sweden  home: 031-811364, 070-4831211
 /	      http://www.oso.chalmers.se/~theresaw
     ---------------------------------------------------------

More information about the Ankism mailing list