stavrim

Asa Johansson Asa.Johansson at littvet.uu.se
Ons Feb 26 09:30:57 CET 2003


At 09:07 2003-02-26 +0100, you wrote:
Johan A:
>Forskningstradition låter så högtidligt! :) Fler data: Skalderna på 
>vikingatiden kallade allitteration för stavrim, och ansåg inte att 
>identiska vokaler stavrimmade på varandra.

Precis! Just vad jag ville säga med min tidigare förtydling:

>Det är faktiskt ingen allitteration i strikt mening, därav undvikandet av
denna term i mitt >förra mail. (Det är egentligen bara konsonanter som
allittererar genom två identiska bokstäver >om man ska vara rigid (SPott
och SPe, Blott och Bart), medan vokaler allitererar med olika (ur >Askan i
Elden).) 

Sedan medeltiden har begreppet luckrats upp, och hur högtidligt det än
låter finns det olika forskningstraditioner som ser saken på olika sätt.
För att komma tillbaka till diskussionens ursprung kan jag nämna att jag
fick tillfälle att tala med Stefan Mählqvist i morse, och genom vad han då
sa förstå att han ansluter sig till ett mer generöst synsätt på begreppet.
Han kallar nämligen Anders And för en allitteration och det var just det
som var hans argument för att det är ett bättre namn. Dock medgav han att
betydelseskillnaden i and/duck kanske inte är alldeles lysande. Men, som
tidigare har påpekats, nu heter ju Kalle en gång för alla så i Danmark.

/Åsa


___________________

Åsa Johansson
Litteraturvetenskapliga institutionen
Slottet ing.AO
752 37 UppsalaMore information about the Ankism mailing list