stavrim

Johan Anglemark johan at anglemark.pp.se
Ons Feb 26 09:45:19 CET 2003


At 09:30 2003-02-26, Asa Johansson wrote:
>För att komma tillbaka till diskussionens ursprung kan jag nämna att jag
>fick tillfälle att tala med Stefan Mählqvist i morse, och genom vad han då
>sa förstå att han ansluter sig till ett mer generöst synsätt på begreppet.

Kättare. The stake, the stake, burn him at the stake!

-j

-- 
Johan Anglemark     http://anglemark.pp.se/blog
Lingonvägen 10      018 - 12 45 44 hem
743 40 Storvreta    018 - 16 78 00 jobb

DISCLAIMER: Generally speaking, what I write should not be
construed as necessarily accurate or factual. When I have no
idea what we're discussing, I just make something up.
More information about the Ankism mailing list