Alliteration Re: (no subject)

Mats Forssblad froz at algonet.se
Ons Feb 26 18:34:37 CET 2003


Åke Forsmark wrote:
>>>Visst är "Anders And" en allitteration. Vad skulle det annars vara?
>>
>>undrade 
>>
>>En så kallad oren eller irreguljär allitteration. Alltså ingen
>>allitteration i strikt mening enligt en viss forskningstradition som jag
>>ansluter mig till. Om man är mindre rigid kan man kalla det för en
>>allitteration. Jag gör det dock inte.
>>
>>/Åsa
> 
> 
> Förlåt en något enklare själ, men kan du lite kort redogöra
> ungefär för vilka olika åsiktsriktningar som finns om vad en 
> alliteration är. Jag måste ju veta vilken sekterism jag ska
> ansluta mej till.
> 
> Åke Forsmark,
> illiterat
> (trodde att Torsten Tegner var alliterat...)

Jag läste 'forskningstradition' som en lite symptomatisk felskrivning, 
eftersom det är diktare som skriver vers. Så jag tror att det som 
åsyftades var att det finns arv kvar idag från fornnordisk vers. Med 
andra arv, så gör man på andra sätt, vare sig man betecknar det 
alliteration eller inte.

Nu kunde det här mynna ut i att vi diggar uddrim och assonanser än idag, 
det är väl trevligt.


> 
> _______________________________________________
> http://stp.ling.uu.se/mailman/listinfo/ankism
> 
> 

More information about the Ankism mailing list