Alliteration Re: (no subject)

Asa Johansson Asa.Johansson at littvet.uu.se
Tors Feb 27 14:59:53 CET 2003


At 18:34 2003-02-26 +0100, you wrote:
Mats Forssblad:
>Jag läste 'forskningstradition' som en lite symptomatisk felskrivning, 
>eftersom det är diktare som skriver vers. Så jag tror att det som 
>åsyftades var att det finns arv kvar idag från fornnordisk vers. Med 
>andra arv, så gör man på andra sätt, vare sig man betecknar det 
>alliteration eller inte.

Eftersom jag fick Åke Forsmarks mail som enbarrt privat, svarade jag
privat, men jag ser nu att det hade gått ut till listan också. Jag skrev
följande till Åke i går för den som är intresserad:

>Jag är fel person för att mer grundligt redogöra 
>hela förhistorien, men som jag sa tidigare tycker 
>vissa forskare att man ska hålla kvar vid den gamla 
>uppdelningen, där endast olika vokaler allittererar, 
>medan andra har anpassat innebörden i begreppet till  
>hur lyriken har förändrats. I dag anser nog de flesta 
>att även lika vokaler allittererar.

Forskningstradition är med andra ord inte någon symptomatisk felskrivning
från min sida.

Vad gäller Fredrik Ekmans senaste inlägg ...

>Nu är det väl strängt taget så att "duck" kan betyda antingen and eller
>anka. Åtminstone på svenska. Danska vet jag inget om. Nu tror jag i och
>för sig att Kalle ska vara en anka och inte en and, men språkligt sett
>finns det ett litet tolkningsutrymme.

... så betyder ju det danska "and" faktiskt "anka". Jag citerade Stefan i
all hast utan att egentligen fundera på vad han sa. Nu börjar jag själv
undra. Jag är för dålig på danska för att känna till eventuella
nyansskillnader mellan orden, men kanske syftade han på att namnet Anders
And skulle bli fel på svenska. Jag får helt enkelt ta en ny promenad i
korridoren vid tillfälle. Vi har ju dock danskar på listan; kanske ni kan
bespara mig promenaden?

/Åsa___________________

Åsa Johansson
Litteraturvetenskapliga institutionen
Slottet ing.AO
752 37 UppsalaMore information about the Ankism mailing list