Dagens betydelse

Stefan Persson spe at inducks.org
Mon Juni 9 22:33:00 CEST 2003


Fredrik Ekman wrote:

> Din ordförande har fel, tror jag. Någon gång för ganska länge sedan när
> jag var ny i föreningen motionerade jag till ett årsmöte om att införa
> kvackdag den 9:e juni, vilket också bifölls av mötet. Jag tror att det var
> 1989 eller däromkring. Såvida inte beslutet senare har rivits upp (vilket
> förefaller osannolikt) ska alltså 9:e juni vara officiell kvackdag.

I mitt exemplar av NAFS(k):s stadgar (som påstås gälla sedan 1995-11-18) 
nämns endast 21 september och 5 december som allmänna kvackdagar. Å 
andra sidan står det att föreningsfakta på baksidan, däribland 
information om kvackdagar, härstammar från NAFS(k):s stadgar 1982. Hm...

StefanMore information about the Ankism mailing list