Dagens betydelse

Per Starbäck starback at ling.uu.se
Mon Juni 9 23:05:38 CEST 2003


Fredrik Ekman wrote:

>> Din ordförande har fel, tror jag. Någon gång för ganska länge sedan när
>> jag var ny i föreningen motionerade jag till ett årsmöte om att införa
>> kvackdag den 9:e juni, vilket också bifölls av mötet. Jag tror att det var
>> 1989 eller däromkring. Såvida inte beslutet senare har rivits upp (vilket

1988 var det t.o.m. (Årsmötesprotokollet finns på webben och är
googles första träff på "allmän kvackdag".)

Stefan Persson skrev:
> I mitt exemplar av NAFS(k):s stadgar (som påstås gälla sedan
> 1995-11-18) nämns endast 21 september och 5 december som allmänna
> kvackdagar. Å andra sidan står det att föreningsfakta på baksidan,
> däribland information om kvackdagar, härstammar från NAFS(k):s stadgar
> 1982. Hm...

Precis. Att vissa dagar är allmänna kvackdagar är ingenting som ingår
i NAFS(k):s stadgar, även om den informationen traditionellt har stått
på samma trycksak som själva stadgarna.

/699

P.S. Kvack!


More information about the Ankism mailing list