Re: Kalle på70 och 80-talet / Ankismen

Erik Bergwall revolution at telia.com
Mon Nov 10 18:38:38 CET 2003


Boken "Ankismen" tar ju upp kännetecken för vissa perioder, men 
originalet av denna bok gjordes ju på 70-talet och sträcker sig alltså 
bara dit. Finns det någon ny version av boken som tar upp perioder 
efter 70-talet? Jag vet att det gjordes en lite mindre informativ karta 
över ankismen till och med 90-talet i en Bild&Bubbla med "Ankismen" som 
grund, men jag har inte hört talas om någon mer utförlig version.

Erik (som hoppas att han varit tydlig när det gäller boken eller 
substantivet)

> >Undrar bara ifall någon av er kan säga ifall det varit några
> >speciella och tidstypiska drag för 70- och 80-talets Kalle
> >Anka-serier, vilka isåfall?
>
> Det finns naturligtvis en hel massa tecknare eller genrer av serier
> som företrädesvis publicerades vissa år och därmed kan sägas vara
> utmärkande för respektive tidsperiod men det är ingen lätt sak att
> sammafatta i ett mail. Du får nog specificera frågan för att den ska
> kunna gå att besvara.
> /Germund
>
> _______________________________________________
> http://stp.ling.uu.se/mailman/listinfo/ankism
> More information about the Ankism mailing list